Nieuws

| Kids
Kids: Onderweg naar Pasen met Petrus

Samen met de kinderen zijn we afgelopen zondag gestart met het 40-dagenproject van Bijbel Basic. Met vallen en opstaan gaan we samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen, Maar juist wanneer de tijd van Jezus' sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus' volgeling te zijn.