Verantwoording

Gemeente zijn brengt kosten met zich mee. Het is een voorrecht dat iedereen ook financieel mag bijdragen aan de groei en opbouw van de gemeente. We willen als Mozaiek010 zo transparant mogelijk zijn naar de gemeente.

Het team Financiën zorgt voor het verantwoord beheren van de middelen die nodig zijn voor alles wat we mogen doen binnen onze gemeente. Samen met het team zorgen wij voor de collectes, de boekhouding en een heldere jaarlijkse verantwoording, het innen van gelden en natuurlijk ook het kritisch meedenken over nieuwe uitgaven.

ANBI Status
Mozaiek010 is een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83380582 (RSIN-nummer 862851932). De Belastingdienst heeft Mozaiek010 de ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften aan Mozaiek010 zijn daardoor fiscaal aftrekbaar onder de daarvoor geldende fiscale regeling.

Check hier onze ANBI verantwoording voor Mozaiek010.

Bestuur
Het bestuur en de vertegenwoordigings-bevoegdheid liggen bij de Raad van Opzieners. Geen van de leden van de Raad van Opzieners zal een beloning ontvangen voor zijn of haar werkzaamheden, maar hooguit een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Mozaiek010 financieel ondersteunen?
Je kunt Mozaiek010 steunen door een eenmalige gift of een machtiging.